• ภาษาไทย
  • English

กิต อธิภัทร วิศวกร THEOS-2 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น IAF EMERGING SPACE LEADERS 2021

กิต อธิภัทร วิศวกร THEOS-2 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น IAF EMERGING SPACE LEADERS 2021

 

Atipat Wattanuntachai
Atipat Wattanuntachai is working on the THEOS-2 SmallSAT which is Thailand’s Earth observation satellite co-developed by Geo-Informatics & Space Technology Development Agency (GISTDA) Thailand and Surrey Satellite Technology Limited (SSTL), United Kingdom.

He leads the mechanical design and supports assembly, integration, and tests of the satellite. Moreover, he also leads the development of the space industry and space parts manufacturing supply chain in Thailand. The progress of the activity will be presented at the IAC2021.

Mr. Atipat has a multidiscipline background. His first impression in space happened when he got selected to join the CSSTEAP’s GNSS training hosted by ISRO, India, along with a multinational classmate. He then continued his study in master’s degree in aerospace engineering at Georgia Institute of Technology, USA, where he researched fleet optimization and system design. During his study, he participated in NASA DEVELOP internship program where he worked with an international team to tackle the agricultural difficulty in Thailand using geospatial data from satellites.

Along with his production engineering and industrial management degree, Mr. Atipat is combining his modest knowledge to help to create space awareness in his home country little by little. Not only working with manufacturing companies to produce space parts, but Mr. Atipat also teaching about space technology to university students as well as regularly writing and reviewing space news articles on the social media platform.

 

read more

Tags: