• ภาษาไทย
  • English

ดาวเทียม Pléiades

ดาวเทียม Pléiades

ดาวเทียม Pléiades

Pléiades
ดาวเทียมรายละเอียดสูงคู่แฝด โคจรในวงโคจรเดียวกัน

ดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศส Pléiades 1A และ Pléiades 1B เป็นดาวเทียมชนิด optical รายละเอียด 50 เซนติเมตร ทำงานร่วมกันแบบ Constellation โคจรในระดับวงโคจรเดียวกันโดยเคลื่อนที่ห่างกัน 180 องศา สามารถบันทึกภาพพื้นที่เดิมที่ต้องการได้ทุกวัน
เหมาะสำหรับงานแผนที่ที่ต้องการความถูกต้องสูง ทั้งงานด้านพลเรือนและการทหาร งานด้านภัยพิบัติ งานด้านการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและพื้นที่ หรือแม้แต่การติดตามตรวจสอบพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ชายฝั่ง ชายแดน หรืองานท่อประปา คุณสมบัติเด่นของการโคจรบนระดับวงโคจรเดียวกันทำให้สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดียวกันได้ทุกวัน สามารถสั่งถ่ายภาพได้วันละ 3 รอบ ทุก 8 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับภาพที่ทันต่อเหตุการณ์

คุณลักษณะของดาวเทียม

Wavelength Panchromatic :0.470–0.830 µm

Blue: 0.430–0.550 µm

Green: 0.500–0.620 µm

Red: 0.590–0.710 µm

Near IR: 0.740–0.940 µm

Resolution PAN: 50 cm.
MS 2 m.
Color: 50 cm. (merge)
Bundle 50 cm. panchromatic, 2 m. multispectral
Swath width 20 km.
Revisit Cycle Daily
Tasking Workplan updated every 8 hours
Processing levels Primary (1A), Ortho (automatic), or Tailored Ortho