• ภาษาไทย
  • English

ดาวเทียม TerraSAR-X

ดาวเทียม TerraSAR-X

ดาวเทียม TerraSAR-X

 

TerraSAR-X
เป็นดาวเทียมระบบ SAR จึงทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ในทุกสภาพภูมิอากาศ ให้รายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลภาพได้บริเวณกว้าง  และถ่ายภาพทั่วโลก มีคุณลักษณะ geometric accuracy เฉพาะตัวที่แตกต่างจากดาวเทียมดวงอื่นๆ ทำให้ภาพที่ได้มีคุณภาพดีและมีค่าความถูกต้องที่แม่นยำ ผู้ใช้สามารถเลือกความละเอียดได้หลายระดับ (Flexible resolutions) และหลายขนาดภาพ (Scene size) ข้อมูลจาก TerraSAR-X สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย application อาทิเช่น การติดตามเรือ การติดตามคราบน้ำมันมลพิษทางทะเล การทำแผนที่ชั้นความสูง (DEM) งานด้านภัยพิบัติต่างๆ