• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตร จำนวน 140,000 แปลง (รับซองตั้งแต่วันที่ 6-16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตร จำนวน 140,000 แปลง (รับซองตั้งแต่วันที่ 6-16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตร จำนวน 140,000 แปลง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
03/04/2015

ประเภทของประกาศ