• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์หลักของ สทอภ. (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. -1 พ.ค. 2558 เวลา 09.00-16.00 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์หลักของ สทอภ. (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. -1 พ.ค. 2558 เวลา 09.00-16.00 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์หลักของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
07/05/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/06/2015

ประเภทของประกาศ