• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ดาวน์โหลดข้อมูล LANDSAT-8 ฟรี ทางเว็บไซต์ สทอภ.

ดาวน์โหลดข้อมูล LANDSAT-8 ฟรี ทางเว็บไซต์ สทอภ.

landsat_8.jpg

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. พร้อมให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 Level 1T และ 1GT ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานให้แก่ผู้สนใจ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไซต์ http://landsat.gistda.or.th:8090/cds/login.html

Attachments

AttachmentSize
คู่มือการใช้งาน ระบบสืบค้นข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 8 (Catalog Dissemination System; CDS)3.86 MB
Tags: