• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การเพิ่มเติมแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

การแก้ไขแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

 

การยกเลิกแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

 

 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การเพิ่มเติมแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

การแก้ไขแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

การยกเลิกแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง