• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างทำนิทรรศการกึ่งถาวรโครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (รับซองตั้งแต่ 30 เม.ย.-12 พ.ค. 58 เวลา 09.00 น.-16.30 น.)

สอบราคาจ้างทำนิทรรศการกึ่งถาวรโครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (รับซองตั้งแต่ 30 เม.ย.-12 พ.ค. 58 เวลา 09.00 น.-16.30 น.)

สอบราคาจ้างทำนิทรรศการกึ่งถาวรโครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
04/06/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศสำนักงานฯ เรื่องผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดทำนิทรรศการถึ่งถาวร

ประเภทของประกาศ