• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างโครงการรวมคลังข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 2558 เวลา 9.00-16.00 น.)

สอบราคาจ้างโครงการรวมคลังข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 2558 เวลา 9.00-16.00 น.)

สอบราคาจ้างโครงการรวมคลังข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/06/2015

ประเภทของประกาศ