• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจัดซื้อระบบจัดการบริหารห้องสมุด (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.-8 มิ.ย. 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น.)

สอบราคาจัดซื้อระบบจัดการบริหารห้องสมุด (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.-8 มิ.ย. 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น.)

สอบราคาจัดซื้อระบบจัดการบริหารห้องสมุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
11/06/2015
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
20/07/2015

ประเภทของประกาศ