• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 15 เครื่อง (รับซองตั้งแต่งวันที่ 4 -15 มิย. 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 15 เครื่อง (รับซองตั้งแต่งวันที่ 4 -15 มิย. 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 15 เครื่อง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาเช่า
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/06/2015

ประเภทของประกาศ