• ภาษาไทย
  • English

ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และราคากลาง (20-23 มิ.ย. 58)

ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และราคากลาง (20-23 มิ.ย. 58)

ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และราคากลาง
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

Saturday, 20 June 2015 to Tuesday, 23 June 2015

ประกาศร่างวันที่

Friday, 19 June 2015