• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบ GI Forest Mobile (รับซองตั้งแต่วันที่ 29 กค.58 - 10 สค. 58 เวลา 9.00 - 16.00 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบ GI Forest Mobile (รับซองตั้งแต่วันที่ 29 กค.58 - 10 สค. 58 เวลา 9.00 - 16.00 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบ GI Forest Mobile
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/08/2015

ประเภทของประกาศ