(ร่าง) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูล ศูนย์ข้อมูลดาวเทียม RADARSAT และคลังข้อมูลดาวเทียมอัตโนมัติ ศรีราชาและลาดกระบัง

(ร่าง) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูล ศูนย์ข้อมูลดาวเทียม RADARSAT และคลังข้อมูลดาวเทียมอัตโนมัติ ศรีราชาและลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2558 ถึง 21 ส.ค. 2558
ประเภทของการจัดหา: 
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ: 
2558
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Wednesday, 19 August 2015 to Friday, 21 August 2015
ประกาศร่างวันที่: 
Tuesday, 18 August 2015