ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro (4-8 ก.ย. 58) ครั้งที่ 1

ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro
ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ: 
2558
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Friday, 4 September 2015 to Tuesday, 8 September 2015
ประกาศร่างวันที่: 
Friday, 4 September 2015