• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ (ซื้อซองได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. - 21 ก.ย. 58 เวลา 9.00-16.00 น.)

สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ (ซื้อซองได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. - 21 ก.ย. 58 เวลา 9.00-16.00 น.)

เช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาเช่า
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
30/09/2015

ประเภทของประกาศ