• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเจ้าหน้าที่ (รับซองตั้งแต่วันที่ 10-21 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเจ้าหน้าที่ (รับซองตั้งแต่วันที่ 10-21 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเจ้าหน้าที่
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/09/2015

ประเภทของประกาศ