• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซทต้นแบบ (ซื้อซองได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 ก.ย. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซทต้นแบบ (ซื้อซองได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 ก.ย. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซทต้นแบบ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/09/2015

ประเภทของประกาศ