• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ก.ย. 2558 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

ประกวดราคาโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ก.ย. 2558 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
13/10/2015

ประเภทของประกาศ