• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย (รับซองตั้งแต่วันที่ 17 - 28 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. -16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย (รับซองตั้งแต่วันที่ 17 - 28 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. -16.30 น.)

จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
29/09/2015

ประเภทของประกาศ