• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)

จ้างปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) (รับซองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2015

ประเภทของประกาศ