• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริ (รับซองตั้งแต่วันที่ 2 - 12 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.00 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริ (รับซองตั้งแต่วันที่ 2 - 12 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. -16.00 น.)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/10/2015
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
06/11/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่เข้าทำสัญญากับสำนักงานฯ

ประเภทของประกาศ