• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2564
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2558
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2557
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2556
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2555
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2554
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2553
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2552
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2551
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2550
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2549
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2548
รายงานประจำปี 2548
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2547
รายงานประจำปี 2547
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2546
รายงานประจำปี 2546
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2545
รายงานประจำปี 2545
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง
รายงานประจำปี 2544
รายงานประจำปี 2544
สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ: แสดง