• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

GISTDA Media

Youtube Channel

 • Portal DGAB
 • GNSS
 • จิสด้าจับตาสถานการณ์ สถานีอวกาศเทียนกง ตกสู่พื้นโลก
 • GEOINFOTECH2018  การนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอนที่ 2
 • GEOINFOTECH2018 บรรยายพิเศษ น่าน น่าน และ น่าน
 • GEOINFOTECH2018 เสวนาโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศให้เป็นไปข้อกำหนดมาตราฐาน FGDS
 • GEOINFOTECH2018 เสวนา Big Data ข้อมูลเปลี่ยนโลก
 • GEOINFOTECH2018 การสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยภูมิสารสนเทศ
 • GEOINFOTECH2018 การนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอนที่ 1
 • GEOINFOTECH2018 เสวนา Geo Intelligence กับการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
 • GEOINFOTECH2018 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
 • น่าน น่าน และน่าน
 • 20180110 Ch3 ข่าว 3 มิติ เทียนกง-1
 • รายการเดินหน้าประเทศไทย "
 • ความเหลื่อมล้ำของประเทศ
 • THEOS-2 ของประเทศไทย
 • 2016 GOFC-GOLD Data Initiative - Advanced Training in Earth Observations and Applications
 • ThaiPBS Liu Yang 2017/09/02
 • The Idol By GISTDA
 • GNSS2017 โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ (Smart-Precision Farming)
 • ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 2560
 • 20170619 THEOS 2 ThaiPBS
 • รายการสนามข่าวทาง ช่อง 7
 • VOSSCA CH7
 • 20170605 THEOS 2 THAIRAT TV
 • 20170606 NATION TV
 • 20170602 Voice Tv EEC
 • THEOS 2 Thairat Tv
 • ประโยชน์ของดาวเทียมในการนำประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ TNN24
 • รายการที่นี่ไทย PBS : เรื่องไฟป่าในจังหวัดเชียงราย
 • THEOS-2 ไม่ใช่การจัดหาดาวเทียมเพียงอย่างเดียว แต่คือ ???
 • กว่าจะมาเป็น THEOS 2
 • วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ NGIS Portal
 • จิสด้าวางระบบภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลประเมินภัยพิบัติ
 • จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบปัญหาผังเมือง
 • Thai PBS Space Inspirium 2
 • Thai PBS Space Inspirium 1
 • เทปรายการ "คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา"
 • รายการสะพานเชื่อมไทยส่งใจไปปักต์ใต้
 • ตอนที่ 7 ภารกิจสู่อวกาศ
 • ตอนที่ 6อวกาศสร้างชาติ
 • ตอนที่ 5 ส่งต่อคุณค่าจากอวกาศสู่แผ่นดิน
 • ตอนที่ 4 ส่งต่อคุณค่าจากอวกาศสู่แผ่นดิน
 • ตอนที่ 3 ไทยโชต อนาคตรุ่งโรจน์ของเมืองไทย
 • ตอนที่ 2 อวกาศของคนไทย
 • ตอนที่ 1 อวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด
 • Gistda กับ ป่าไม้
 • การบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • จิสด้าเตือนภาคใต้ฝนตกยาวถึง ก.พ.
 • Vossca ซอฟต์แวร์ควบคุมดาวเทียม โดยฝีมือคนไทย