• ภาษาไทย
 • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม จำนวน 3 อัตรา
 1. วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม
  จำนวน 3 อัตรา

สมัครสอบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 1. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) สังกัด สำนักบริหารกลาง
 1. นักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง หัวหน้างาน (สัญญา) จำนวน 1 อัตรา
 1. หัวหน้างาน (สัญญา)
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)