• ภาษาไทย
 • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง หัวหน้างาน (สัญญา) จำนวน 1 อัตรา
 1. หัวหน้างาน (สัญญา)
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 1. นักตรวจสอบภายใน
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
 1. วิศวกร
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
 1. นักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ)
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 1. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก