• ภาษาไทย
 • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
 1. วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม
  จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 1. นักบริการวิชาการ
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจำนวน 3 อัตรา
 1. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม
  จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเ้จาหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักยุทธศาสตร์
 1. นักยุทธศาสตร์ ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักโครงการธีออส 2 จำนวน 1 อัตรา
 1. นักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 2 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)