• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักเทคโนดลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
 1. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง
 1. นักทรัพยากรบุคคล
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตร สังกัด สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร
 1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวั
 1. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานภายใต้โครงการดาวเทียมสำรวจเพื่อการพั?นา THEOS-2
 1. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร