• ภาษาไทย
 • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
 1. วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริการวิชาการ สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda Academy) จำนวน 1 อัตรา
 1. นักบริการวิชาการ
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติงานภายใต้โครงการภารกิจพิเศษด้านการพัมนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 1. นักภูมิสารสนเทศ
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศผลการสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  จำนวน 18 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม(พัฒนาซอฟแวร์) จำวน 1 อัตรา สังกัด สำนักโครงการธีออส 2
 1. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม (พัฒนาซอฟแวร์)
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร