• ภาษาไทย
 • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักตรวจสอบภายใน
 1. นักตรวจสอบภายใน
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักตรวจสอบภายใน
 1. นักตรวจสอบภายใน
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง หัวหน้างาน (สัญญา) สังกัด ฝกส.จำนวน 1 อัตรา
 1. หัวหน้างาน (สัญญา)
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 1. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร