• ภาษาไทย
  • English

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สำนัก ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  1. นักตรวจสอบภายใน
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)