• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม QuickBird

ดาวเทียม QuickBird

ดาวเทียม QuickBird

รายละเอียดดาวเทียม

ดาวเทียม QUICKBIRD

เป็นดาวเทียมเชิงพาณิชย์ของ สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Digital Globe ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ณ ฐานทัพอากาศ Vandenberg รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะดาวเทียม

น้ำหนัก 1,018 กิโลกรัม
ความสูงของการโคจร 450 กิโลเมตร
ลักษณะการโคจร สัมพันธ์กับวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก
เอียงทำมุมกับแกนโลก 98 องศา
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล 10:30 น.
เวลาในการโคจรรอบดลก 1 รอบ 93.4 นาที
จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน 14.5 รอบ
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม 1 - 3.5 วัน ขึ้นอยู่กับเส้นรุ้ง
ระบบบันทึกข้อมูล Multispectral และ Panchromatic
รายละเอียดภาพ Pan : 61 เซนติเมตร (nadir) to 72 เซนติเมตร (25° off - nadir)
MS : 2.44 เมตร (nadir) to 2.88 เมตร ((25° off - nadir)
ความกว้างของภาพ 16.5 กิโลเมตร
อายุการทำงานที่คาดหมาย 5 ปี

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) ประเภทข้อมูลที่ได้
ระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 1 เมตร
PAN : 0.45 - 0.90 (น้ำเงินเขียว) สิ่งก่อสร้าง, เส้นทางคมนาคม
 
ระบบ Multspectral รายละเอียดภาพ 4 เมตร
แบนด์ 1 : 0.450 - 0.520 (น้ำเงิน) ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง, แยกพืชและสภาพความเขียว
แบนด์ 2 : 0.520 - 0.600 (เขียว) แยกชนิดพืช
แบนด์ 3 : 0.630 - 0.690 (แดง) ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟีลล์ในพืชพรรณต่าง ๆ
แบนด์ 4 : 0.760 - 0.900 (อินฟราเรดใกล้)  ความแตกต่างของน้ำและส่วนที่ไม่ใช่น้ำ, ปริมาณ มวลชีวะ

 

พื้นที่ขอบเขตคลังข้อมูลดาวเทียม QUICKBIRD ที่ สทอภ. ให้บริการ

บันทึกภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - 2550 (ค.ศ.2000 - 2007)

พื้นที่ขอบเขตคลังข้อมูลดาวเทียม QUICKBIRD ที่ สทอภ. ให้บริการ บันทึกภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - 2550 (ค.ศ.2000 - 2007)