• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม WorldView-1

ดาวเทียม WorldView-1

ดาวเทียม WorldView-1

รายละเอียดดาวเทียม

WorldView-1 เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงของ สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Digital Globe ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 ณ ฐานทัพอากาศ Vandenberg รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะดาวเทียม

น้ำหนัก 2800 กิโลกรัม
ความสูงของการโคจร 496 กิโลเมตร
ลักษณะการโคจร สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก
เอียงทำมุมกับแกนโลก 97.2 องศา
เวลาท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล 10:30 น.
เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ 94.6 นาที
จำนวนรอบของการโคจรใน 1 วัน 14.5 รอบ
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม 1.7 วัน ที่ 1 เมตร GSD 4.6 วัน ที่ 25° off - nadir
ระบบบันทึกข้อมูล PanChromatic
รายละเอียดภาพ 0.50 เมตร (nadir)
0.59 เมตร (25° off - nadir)
ความกว้างของภาพ 17.6 กิโลเมตร
อายุการทำงานที่คาดหมาย  

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) ประเภทข้อมูลที่ได้
ระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 50 เซนติเมตร
PAN : 0.45 - 0.90 (น้ำเงินเขียว) สิ่งก่อสร้าง, เส้นทางคมนาคม