• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดสัมมนาในหัวข้อ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับธุรกิจประกันภัย"

GISTDA จัดสัมมนาในหัวข้อ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับธุรกิจประกันภัย"

     เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 GISTDA ร่วมจัดสัมมนากับสมาคมประกันวินาศภัยประเทศไทย ในหัวข้อ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับธุรกิจประกันภัย" โดยการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำแผนที่ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากน้ำท่วม เพื่อการนำไปพิจารณาการรับประกันวินาศภัย หรือการคำนวนอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างเหมาะสม โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ ห้อง Salon B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร