• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เด็กไทยสุดยอด ประกวดวาดภาพคว้าชัยระดับ Asia-Pacific

เด็กไทยสุดยอด ประกวดวาดภาพคว้าชัยระดับ Asia-Pacific

untitled-4.jpg

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ในหัวข้อ “Careers in Space”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทยที่จะนำภาพเข้าประกวดในการประชุม APRSAF-22 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคณะกรรมการตัดสินภาพวาดจากงาน APRSAF-22 ประเทศอินโดนีเซีย ได้ตัดสินการประกวดไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ Discovery KartikaPlaza Hotel Bali, Indonesia โดย ประเทศไทยคว้ามาได้่ถึง 2 รางวัล ได้แก่

messageimage_1449218122802.jpg

ด.ญ.เกิดกาญจน์ กุลพัทธ์คุณานนท์ อายุ10 ปี โรงเรียนเทพนารีจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD  

messageimage_1449218123453.jpg

ด.ญ.จิราพัชร โมบขุนทด อายุ 11 ปี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัล LAPAN AWAR