• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม Cosmo-SkyMed

ดาวเทียม Cosmo-SkyMed

ดาวเทียม Cosmo-SkyMed

รายละเอียดดาวเทียม

ระบบดาวเทียม Cosmo-SkyMed เป็นระบบ constellation ของดาวเทียมชนิดเรดาร์ (SAR) ที่มีคุณลักษณะเดียวกัน จำนวน 4 ดวง ใช้เพื่อกิจการพลเรือนและทหาร จุดประสงค์หลักใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน, การวางแผนนโยบายต่างๆ, การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องการ
ข้อมูลชนิด Multi-polarimetric และ multi-temporal เหมาะสมกับงานหลายประเภททั้งงานพลเรือนและงานติดตามป้องกันประเทศ  ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชนิดนั้น พื้นที่ coverage ของข้อมูลจะแปรผกผันกับ spatial resolution 

ชนิดของ Sensor

คุณลักษณะของดาวเทียม

  Mode Multi Look Resolution (m) Single Look Resolution (m) No. of Position/Beams Swath (km) Incidence Angles (degreen)  
ScanSAR Hugeregion 100x100 13x38 6 200x200 20-60 HH/HV/VH/VV
Wideregion 30x30 13x12 8 100x100 20-60 HH/HV/VH/VV
StripMap Himage 5x5 3x3 26 40x40 20-55 HH/HV/VH/VV
Pingpong 20x20 15x15 25 30x30 20-55 HH,VV/HH,HV/
VV,VH
Spotlight Mode-2 - 1x1 39 10x10 20-55 HH/VV