• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เปิดแล้ว Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศที่คนไทยไม่ควรพลาด

เปิดแล้ว Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศที่คนไทยไม่ควรพลาด

Gallery

          GISTDA ถือฤกษ์งามยามดีในวันเด็กแห่งชาติเปิด Space Inspirium มอบเป็นของขวัญปีใหม่สนองนโยบายรัฐบาล เปิดให้คนไทยเข้าชมฟรีนาน 3 เดือน โดย Space Inspirium จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ทำให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจนำไปสู่จินตนาการเหนือความรู้ทั้งปวง
          ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ประเทศไทยควรให้ความสำคัญ ด้วยการส่งเสริมและผลักดันในเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน Space Inspirium ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศมากขึ้น
ดร.อานนท์ฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ภายใน Space Inspirium จะประกอบด้วย 13 โซน ซึ่งแต่ละโซนจะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป อาทิ โซนกำเนิดเอกภพ จะนำเสนอเกี่ยวกับการกำเนิดเอกภพ ที่จะให้คำตอบว่าทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ แล้วทำไมเราจึงไม่ลอยจากโลก ผ่านการนำเสนอแบบวีดีทัศน์บนจอฉายภาพยนตร์โฮโลแกรม หรือโซนเทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ จะนำเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการไปอวกาศ นำเสนอตั้งแต่ยุคนักคิด ยุคบุกเบิกอวกาศ และยุคเทคโนโลยีอวกาศ สนุกกับภารกิจการส่งยานอวกาศและดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ใน Space Mission Game แม้แต่โซนมุ่งสู่อวกาศ จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไปสู่อวกาศ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการที่จะออกไปนอกโลก เมื่อออกไปนอกโลกแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เช่น ร่างกายกับแรงโน้มถ่วง รวมถึงการได้ทดลองเครื่อง Gyroscope ที่จะจำลองการต้านแรงโน้มถ่วงของการฝึกนักบินอวกาศ รวมไปถึงโซนสถานีอวกาศ ที่จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอวกาศ การอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station: ISS) และการค้นคว้าวิจัยในอวกาศ ปฏิบัติภารกิจในถุงมืออวกาศ highlight สำคัญอยู่ที่โรงภาพยนตร์ 3 มิติ จะเล่าถึงการผจญภัยในอวกาศ ผ่านเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่มีความผูกพันกัน สร้างความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวของอวกาศ เห็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น สร้างแรงบันดาลใจให้คนสนใจเรื่องอวกาศ เสริมสร้างจิตนาการนึกคิดและเรียนรู้อวกาศมากขึ้น รวมไปถึงห้องจำลองดาวอังคารที่จะมีนักบินอวกาศ มนุษย์ต่างดาว และรถสำรวจพื้นผิวดาวอังคารที่จะมามีส่วนร่วมกับผู้ชมด้วย นอกจากนี้ ยังมีนำเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ การใช้ประโยชน์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมืองและป้องกันภัย เพิ่มความเข้าใจผ่านการเล่นเกมส์สร้างเมือง เกมส์แนะนำเกษตรกร เป็นต้น
         Space Inspirium ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศให้กับเด็กและเยาวชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงโลกของอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างครบวงจร ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ interactive ได้หลายส่วน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มกราคม – วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00 น.- 15:00 น. "ชมฟรี" ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ค่าพิกัด 13°06'09.3"N 100°55'49.6"E)
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
033-005833-5

098-8938824

098-1372357
 

Tags: