• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม Deimos-2

ดาวเทียม Deimos-2

ดาวเทียม Deimos-2

ระบบ Optical เซนเซอร์ระบบ PAN และ MS

Spectral Bands 2 Modes

Panchromatic Mode : 560 nm to 900 nm

Multispectral Mode : NIR: 770 nm – 892 nm

Red: 640 nm – 697 nm

Green: 532 nm – 599 nm

Blue: 466 nm – 525 nm

รายละเอียดภาพ Panchromatic 1.0 เมตร และ Multispectral 4.0 เมตร ขนาดภาพ 12 x 12 กิโลเมตร ข้อมูล Pan-sharpened (Ortho) ที่ผ่านกระบวนการ Re-sampling จะได้ pixel ที่มีขนาด pixel 75 เซนติเมตร (มุม Nadir)

สทอภ.ให้บริการข้อมูลที่มีในคลังช่วงปี ค.ศ. 2015-2016 ข้อมูลเหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ด้านการวางแผนผังเมือง หรือการบริหารทรัพยากรเฉพาะจุด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดสูงระดับต่ำกว่า 1 เมตร