• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เปิดแล้ว!! Space Inspirium เพิ่มโซนนิทรรศการใหม่แปลกตาตื่นใจ

เปิดแล้ว!! Space Inspirium เพิ่มโซนนิทรรศการใหม่แปลกตาตื่นใจ

เปิดแล้ว!! Space Inspirium เพิ่มโซนนิทรรศการใหม่แปลกตาตื่นใจ

ครั้งนี้คุณจะได้พบกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์แบบ Realtime
แบบจำลองชั้นความสูง กระบะทรายอัจฉริยะ
แผนที่ 3 มิติ ที่จะทำให้เราเข้าถึงพื้นที่ต่างๆไดั้ชัดเจนมากขึ้น
และ Highlight สำคัญที่ยังคงมีอยู่!!

สอบถามเพิ่มเติม 033 005 835 , 098 137 2357 , 098 893 8824

Tags: