• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของจังหวัดน่าน

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของจังหวัดน่าน

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม cosmo-skymed  ติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมของบริเวณ อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อเวลา 18:05 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2559  พบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 7,100 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน