• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรม Science Week ในหัวข้อ GNSS Innovation : The Future Of Drone Technology

กิจกรรม Science Week ในหัวข้อ GNSS Innovation : The Future Of Drone Technology

Gallery

[node:title]

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Science Week  ในหัวข้อ “GNSS Innovation : The Future Of Drone Technology”ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ  SPACE INSPIRIUM อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “เมื่อนักสำรวจพิภพฝันอยากเป็นนักบิน...” โดย คุณเอกสุระ นันท์ธนาวรกุล (พี่เติ้ล)
การบรรยายพิเศษ “การบังคับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในรูปแบบต่างๆ”
โดย ดร.กษมา ถาวร CEO บริษัท กษมาเฮลิคอปเตอร์ จำกัด และคุณนิมิต สมบูรณ์วิทย์ ที่ปรึกษาบริษัท กษมาเฮลิคอปเตอร์ จำกัด
การแข่งขันกีฬาทางอากาศ (UAV)...พลังแห่งความสามัคคีของผู้รักการบิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ FPV Racing และ UAV Multirotor โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

FPV Racing แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นนักกีฬาทางเลิศ ได้รางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.วรรรญา วรรณผ่อง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสหรรษ อะติชาคะโร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัชพงค์ แสงสว่าง
รุ่นประชาชนทั่วไป ได้รางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.วรรรญา วรรณผ่อง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสหรรษ อะติชาคะโร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรสรณ์ ทรัพย์ศรี
UAV Multirotor ได้รางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นายณัชพงค์ แสงสว่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมชาย ทองแดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายขวัญชัย รุ่งสมัย

หลังจากการจัดงานครั้งนี้ เราได้ค้นพบแชมป์รุ่นจิ๋ว ที่มีพรสวรรค์และพรแสวงที่ทำให้ประสบความสำเร็จในขั้นแรก เพื่อให้น้องๆ เยาวชน ได้เกิดแรงบันดาลใจจากสิ่งที่สัมผัสได้จริงจากการแข่งขัน คือ ด.ญ.วรรรญา วรรณผ่อง หรือน้องมิลค์ ซึ่งน้องได้เริ่มต้นการเล่นกีฬาประเภทนี้จากการปลูกฝังของคุณพ่อที่มีความชอบและเล่นในกีฬาประเภทนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท FPV Racing ทั้ง 2 รุ่นนั่น มีอายุเพียง 9 ขวบเท่านั้น จนเป็นที่ยอมรับของคนในวงการ UAV ประเภท FPV Racing ในระดับประเทศ และนี่คือเยาวชนไทยอีกหนึ่งคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย อีกหลายๆ คน ที่คิดทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเดินตามความฝันและความชื่นชอบของตนเองจนทำให้น้องมิลค์ประสบความสำเร็จในที่สุด

Tags: