• ภาษาไทย
  • English

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ชวนครูใช้ "Space Inspirium" เป็นห้องเรียน ให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจเป็นวิศวกร-นักวิทย์ เตรียมคนเสริมแกร่งไทยแลนด์ 4.0

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ชวนครูใช้ "Space Inspirium" เป็นห้องเรียน ให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจเป็นวิศวกร-นักวิทย์ เตรียมคนเสริมแกร่งไทยแลนด์ 4.0

      28 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้อวกาศแห่งแรกของเมืองไทย "Space Inspirium" โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ชวนเด็กไทยเรียนรู้อวกาศ จรวด-ยานอวกาศ นักบินอวกาศ สถานีอวกาศ ดาวเทียม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ข้อมูลอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตรกรรม การวางผังเมืองและป้องกันภัย พร้อมแนะครูมาใช้ Space Inspirium เป็นห้องเรียนสร้างอนาคตประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศเป็นแรงบันดาลใจให้เรียนวิทย์-คณิต เสริมแกร่งอนาคตไทยแลนด์ 4.0
https://www.facebook.com/MinisterPichet/posts/945576982232277

Tags: