• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สรุปสถานการณ์น้ำมันรั่วไหล บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

สรุปสถานการณ์น้ำมันรั่วไหล บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

    วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 จากกรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นั้น ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):  สทอภ. ได้ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจากภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO-SkyMed บันทึกภาพวันที่ 10 กันยาน พ.ศ. 2559 เวลา 06.04 น. พบว่ายังคงปรากฎคราบน้ำมันที่คาดว่าจะมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆลอยอยู่ที่ผิวน้ำทะเลเป็นวงกว้าง เป็นระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ขนานแนวชายหาด บริเวณหน้าชายหาดบางแสน ค่อนลงมาทางตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO-SkyMed  บันทึกภาพเมื่อวันที่ 10 กันยาน พ.ศ. 2559 เวลา 06.04 น.

ทั้งนี้ ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้ำสุทธิที่ตรวจวัดจากระบบเรดาร์ชายฝั่งบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 พบว่า ทิศทางของกระแสน้ำ เคลื่อนตัวไปทางเหนือขนานกับชายฝั่ง ด้วยความเร็วสุทธิประมาณ 0.18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 4.32 กิโลเมตรต่อวัน (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงทิศทางและความเร็วกระแสน้ำผิวหน้าสุทธิ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559
ซึ่งส่งผลทำให้คราบน้ำมันบางส่วนที่มีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆอาจจะไม่ได้ถูกเก็บกู้ และยังคงมีการเคลื่อนตัวตามทิศทางของกระแสน้ำแนวชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของฟิล์มน้ำมันที่พบได้จากภาพถ่ายจากดาวเทียม (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของฟิล์มน้ำมันที่ยังคงหลงเหลือ ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559

อย่างไรก็ตาม GISTDA ได้ประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://coastalradar.gistda.or.th