• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผสทอภ. เข้าร่วมเสวนา "คุยกัน..ฉันวิทย์" ตอน แผนที่ของพ่อ

ผสทอภ. เข้าร่วมเสวนา "คุยกัน..ฉันวิทย์" ตอน แผนที่ของพ่อ

     วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 ตึก สป.วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสภาสมาคมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดการเสวนา "คุยกัน..ฉันวิทย์" ตอนแผนที่ของพ่อ โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และ นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมการเสวนา

     การเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้