• ภาษาไทย
  • English

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร บริการให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการและบริการด้านผลิตภัณฑ์  รวมถึงการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

- ฝ่ายการตลาด
โทร.  02 141 4591
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทร. 0 2141 4593
- ฝ่ายพันธมิตร
โทร.  02 141 4919