สทอภ. เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 26)

AttachmentSize
เอกสารแนบ22.3 KB
วันที่ของประกาศ: 
อังคาร, 7 มีนาคม 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: