• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (15 – 22 พฤษภาคม 2560)

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (15 – 22 พฤษภาคม 2560)

    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 15-22 พฤษภาคม 2560 พบพื้นที่เกือบทั้งหมดกว่า 99% อยู่ในสถานการณ์ปกติ และขอยุติการนำเสนอการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

fire_9prov_20170515_20170521.jpg