• ภาษาไทย
  • English

สทอภ.ร่วมงาน Subcon Thailand 2017 ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

สทอภ.ร่วมงาน Subcon Thailand 2017 ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สทอภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศ จึงได้ทำการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน Subcon Thailand 2017 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2560 โดย Gistda จัดตั้งบูธภายในงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศแก่ผู้ประกอบและบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมชมงาน พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจด้าน Aerospace โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานชื่อว่า “Aerospace ณ ประเทศยูเครนและสหพันธรัฐรัสเซีย” เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย อีกทั้งภายในงานได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ“Collaboration for the future of Thai Aerospace-Ukraine” โดยมีวิทยากรคนสำคัญคือ นายอันดรีย์ เบซตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย รศ.ดร.สมเจตน์ ทินพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.) และเรืออากาศโทเฉลิมพงษ์ อินทรวงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมศักยภาพ(อุตสาหกรรมอากาศยาน) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศของประเทศไทยในอนาคต โดยการจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างแนวทางในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศอย่างแท้จริง