ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบน้ำท่วมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมวดหมู่ของบทความ: 

ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบน้ำท่วมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 7 สิงหาคม 2560