• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Gistda ชวนเที่ยวงาน Thai Tech Expo 2017 สุดยอดเทคโนโลยี...ก้าวไกลสู้ไทยแลนด์ 4.0

Gistda ชวนเที่ยวงาน Thai Tech Expo 2017 สุดยอดเทคโนโลยี...ก้าวไกลสู้ไทยแลนด์ 4.0

 

 

240x120.jpg

                                                                                                                                                พบกับสุดยอดเทคโนโลยี....ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0
                                                                                                                                                      จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                                                                                                                          วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา Hall 105 - 106

    ทุกท่านจะได้พบกับความตื่นตาตื่นใจของนิทรรศการที่หลากหลาย และสามารถพบกับ GISTDA ได้ในโซนนิทรรศการ Future Technology Cluster ซึ่งจะเป็นการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ในปัจจุบันที่มีความโดดเด่น ที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งานและคุณประโยชน์ในอนาคต เพื่อสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยนำเสนอภายใต้รูปแบบ Theme : “Technology For Future Thailand”
    สำหรับพื้นที่ของ Future Technology จะแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) Future Technology for Future Agriculture, 2) Future Technology for Smart People, 3) Future Technology for Future City และ 4) Future Technology for Future Industry
และแน่นอนว่าปีนี้ จิสด้าอยู่ใน 2 พื้นที่ของ Future Technology คือ Future Technology for Future Agriculture เพราะเรามองว่าในอนาคตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GI Technology) จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมลงและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เพราะประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ (Area-based) ในภาพรวมของทั้งประเทศได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนสามารถนำไปใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างการทำการเกษตร ในระดับจังหวัด และระดับชุมชนได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย โดยที่ จิสด้าจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรของประเทศ ในการติดตามพื้นที่เกษตรกรรมด้วยดาวเทียมรายละเอียดสูงแบบรายสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ของประเทศ
    สำหรับอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ Future Technology for Future Industry เกี่ยวกับดาวเทียมคิวบ์แซท (CubeSat) ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาดาวเทียมในประเทศและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมดาวเทียมและอวกาศ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการสร้างดาวเทียมโดยคนไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการสนับสนุนให้มีการเกิดขึ้นของ SMEs ในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้าน Aerospace Part Manufacturing ผลิต ขายส่งออกชิ้นส่วนของดาวเทียมเพื่อการใช้งานภายในประเทศรวมถึงการส่งออกไปขายให้กับต่างประเทศ และดึงดูดความสนใจกันต่อด้วย เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีที่จะผนวกโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิตอลเข้าด้วยกันที่สามารถสร้างความน่าสนใจและมุมมองได้อย่างน่าพิศวง เทคโนโลยี Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา และกำลังนำมาใช้บ้างแล้วในงานด้านต่างๆ เพื่อให้มองเห็นถึงรายละเอียด ตำแหน่ง และโครงสร้างของสิ่งต่างๆ หรือแม้กระทั่งในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอง ก็นำเทคโนโลยี AR มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้เข้าชมงานศิลป์ รวมทั้ง การฝึกนักบินที่ปัจจุบันมีการแสดงผลผ่านจอภาพบนหมวกนักบิน เพื่อแสดงถึงเส้นทางการบินแนวร่อนลงจอด หรือข้อมูลประกอบการบิน โดยที่นักบินไม่ต้องก้มไปมองที่แผงควบคุม หรือหน้าปัด เป็นต้น

วันที่ของประกาศ: 
เสาร์, 16 กันยายน 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: