• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017 งานนี้ GISTDA มาใน theme "Future Technology" เทคโนโลยีไทยที่จะทำให้อนาคตของประชาชนคนไทยถูกพัฒนาไปอย่างก้าวไกล โดยจะนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ที่มีความโดดเด่น ที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งานและคุณประโยชน์ในอนาคต เพื่อสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
20 - 24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ Hall 105 - 106 BITEC บางนา
***อย่าพลาดเชียวงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***