ก.วิทย์มอบรางวัลชนะเลิศธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใช้ วทน. พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

หมวดหมู่ของข่าว: 

   23 กันยายน 2560 ในงาน Thai Tech Expo ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า  จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม ด้าน UAV Application เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคอุตสาหกรรม ชิงรางวัลกว่า 2,700,000 บาท ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและได้นำเสนอผลงานในงาน INNOVATION THAILAND WEEK 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

   สำหรับผู้ชนะเลิศประเภท Software ได้แก่ ทีมจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผลงาน: ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับ   และผู้ชนะเลิศประเภท Hardware ได้แก่ ทีมจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ผลงาน: Coconut Garden Care 

   “จิสด้า ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีจุดแข็งในด้านการศึกษา และผลิต UAV เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้บินสำรวจพื้นที่ทางอากาศได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วตรงกับความต้องการ อีกทั้งประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย จึงร่วมมือกับ  สนช. ที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สูงจากการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย 
ซึ่งได้เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับของประเทศ จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน UAV เพื่อการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 2) UAV เพื่อการสำรวจ  3) UAV เพื่องานติดตามและตรวจสอบ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”