• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

จิสด้า รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561 รอบที่ 1

จิสด้า รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561 รอบที่ 1

จิสด้า รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561 รอบที่ 1
http://learn.gistda.or.th/cooperation/student/student.php

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 1 กันยายน 2017 ถึงวันที่ ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: