• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL เปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้!

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL เปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้!

activity_promote_-_web-100.jpg

 

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL
เปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้!

 

“กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพและความสามารถ เรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน

เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปถึงการพัฒนาด้านต่างๆ”

 

สนใจร่วมสมัคร  ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/Hz3CDB
สนใจสมัครกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/ypVfwj

วันที่ของประกาศ: 
พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017 ถึงวันที่ ศุกร์, 1 ธันวาคม 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: