• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขอเชิญชวนทุกท่านให้ความร่วมมือตอบ แบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามลิงก์ http://goo.gl/pw9uuA

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: