• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม KOMPSAT

ดาวเทียม KOMPSAT

ดาวเทียม KOMPSAT

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูล โทร 0 2141 4569, 0 2141 4566